ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง  นโยบาย No Gift Policy  ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ที่นี่

เอกสารแนบ