สมาชิก อบต.
 • นายวิเชียร ใสยรส

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

  โทร : 089-2869777

 • นางพันธ์ คำนนท์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

  โทร : 061-0306782

 • นายธนดล ยืนยง

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

  โทร : 088-3316426

 • นางพันธ์ คำนนท์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก

  โทร : 061-0306782

 • นายบุญทอม คำนนท์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 2 บ้านกุดโง้ง

  โทร : 092-5074853

 • นายธนดล ยืนยง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง

  โทร : 088-3316426

 • นายสมหวัง คำนนท์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง

  โทร : 064-8083542

 • นายวันชัย กลางประพันธ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง

  โทร : 065-2523757

 • นายสากล จัดนอก

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด

  โทร : 080-7725749

 • นางศิริลักษณ์ คำนนท์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก

  โทร : 062-9123266

 • นายแสวง แก่นสุวรรณ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว

  โทร : 061-0355348

 • นายสัญญา มานะกัน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์

  โทร : 065-8713863

 • นายสุนทร ขาวผิว

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์

  โทร : 084-7862396

 • นายวิเชียร ใสยรส

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน

  โทร : 089-2869777

 • นายสำเนียง บุญพราย

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 12 บ้านศรีชมภู

  โทร : 061-1266001

 • นายปรีชา คำนนท์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา

  โทร : 094-9187428