ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6

16 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

5

12 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรมงานกรมพระยาดำรงฯรำลึกและมูลมังอีสาน ประจำปี 2567

ประมวลภาพกิจกรรมงานกรมพระยาดำรงฯรำลึกและมูลมังอีสาน ประจำปี 2567

32

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

41

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566(อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566(อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น)

37

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

6

26 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

5

15 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวความคิด

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวความคิด

40

8 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566

39

28 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี  พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566

36

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566

42

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มุกดาหาร ส่งมอบรถสามล้อโยก รายนางจิตรขจร  เกลี้ยงเกลา บ้านด่านยาว ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มุกดาหาร ส่งมอบรถสามล้อโยก รายนางจิตรขจร เกลี้ยงเกลา บ้านด่านยาว ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

34

19 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

36

11 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ(กิจกรรมทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม)

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ(กิจกรรมทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม)

34

7 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนากอก(กิจกรรมทำลูกประคบและยาหม่อง)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนากอก(กิจกรรมทำลูกประคบและยาหม่อง)

32

30 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

32

15 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร (ฝายแม้ว) ณ วัดบ้านศรีชมภู

กิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร (ฝายแม้ว) ณ วัดบ้านศรีชมภู

32

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(28 กรกฎาคม 2566)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(28 กรกฎาคม 2566)

32

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...