ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

โทรศัพท์ : 042-620976 โทรสาร : 042-620976

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06490206@dla.go.th nakok.1234@hotmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.นากอก