คณะผู้บริหาร
 • นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

  โทร : 084-4287641

 • นายไพศาล กาญจนจันทร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก คนที่ 1

  โทร : 088-0659814

 • นายสมัย คำนนท์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก คนที่ 2

  โทร : 062-5921531

 • นายแสงอรุณ คำนนท์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

  โทร : 098-5207571