ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗
2 เมษายน 2567

19


ขอเชิญร่วมงานสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สวนสาธารณะตำบลนากอก/อนุสรณ์สถานสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน  ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

               -ชมลำผญา โดยศิลปินมรดกอีสาน หมอลำผมหอม  สกุลไทย        

               -ชมลำกลอนประยุกต์ โดยหมอลำธีระชัย  ถิ่นมุกดา