ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัล “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2567
23 กุมภาพันธ์ 2567

38