ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอกเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (รายนายสูน คำนนท์) งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567

26