ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที และเช่าระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างเพื่อใช้ในโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (มูนมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2567

30