ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 76 จังหวัด
7 พฤศจิกายน 2566

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ได้ที่นี่

หากสงสัยในช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ติดต่อ ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโทรศัพท์สายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง