ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ครั้งที่ื ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
12 มีนาคม 2564

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ครั้งที่ื ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ที่นี่