ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์-คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์
26 กุมภาพันธ์ 2563

112


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์-คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ได้ที่นี่