ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์-ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
1 เมษายน 2563

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์-ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้ที่นี่