ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวความคิด
38
8 ธันวาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวความคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" BREAK THE CORRUBTION "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมไทยต้านโกง" ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก